Luttra fiber Ek. förening

  • 769626-1176
  • Falköpingsvägen55
    52173 Kinnarp
  • Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet.
  • 0703583821
  • www.luttrafiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Falköping