Lurs fiber Ek. förening

  • 769624-5906
  • Vintergatan 2
    457 96 LUR
  • Vi är nätinnehavare av ett fibernät som vi driver och förvaltar.
  • 052524084
  • www.lursfiber.se
  • Övrigt

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Strömstad, Tanum