LNS fiber Ek. förening

 • 769627-9160
 • LNS fiber ek. för.
  c/o Maria Gustavsson
  Nårunga Kristinedal
  441 94 Alingsås
 • Fiberförening med fibernät i området Ljur - Nårunga -Skogsbygden i Vårgårda kommun
 • www.lnsfiber.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Alingsås, Bollebygd, Borås, Vårgårda