Lidköpings kommun, Lidköping Elnät

  • 212000-1694
  • Skaragatan 8
    531 88 Lidköping
  • Lidköping Elnät ansvarar för elledningar, tätortsnät och landsbygdsnät, inom Lidköpings kommun.
  • lidkoping.se
  • El

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara