Järva bredband Ek. förening

 • 769628-2636
 • Järva Bredband ek. för.
  Aprilvägen 22
  177 61 Järfälla
 • Ägare till fibernät i villaområde i Västra Jakobsberg.
 • jarvabredband.se/ledningskollen
 • jarvabredband.se/ledningskollen
 • 0046733434003
 • jarvabredband.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Stockholms län
 • Järfälla