Hörby Fulltofta samfällighetsförening

  • 717913-0682
  • Fulltofta 4090
    242 94 Hörby
  • Samordnar Va & Fibernät i byn Fulltofta
  • 0707444131
  • Avlopp, El, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Hörby