Häggådalens fiber Ek. förening

  • 769626-4147
  • Gärdebovägen 3
    511 71 Fritsla
  • Fibernät i Fritsla, Kinnahult, Horndal, Gullberg och Harpebo
  • 000000000
  • www.haggadalensfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Borås, Mark