Håbols fibernet Ek. förening

  • 769623-8125
  • Vångsjö 130
    66892 ED
  • Ekonomisk förening som verkar för bredbandsutbyggnad i landsbygd inom Nordöstra Dals-Ed.
  • 053423081
  • habolsfibernet.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Bengtsfors, Dals-Ed