Hudiksvalls kommun

 • 212000-2379
 • Hudiksvalls kommun
  Trädgårdsgatan 4
  824 80 Hudiksvall
 • Vatten- och avloppsledningar
 • 0650-19000
 • www.hudisvall.se
 • Avlopp, Dagvatten, Gas, Vatten

Geografiskt område

 • Gävleborgs län
 • Hudiksvall