Hjo kommun, Teknisk service

  • 212000-1728
  • Hjo Kommun
    544 81 Hjo
  • Ansvarar för drift och underhåll samt nyanläggning av VA i Hjo tätort, och även i ytterområden i Hjo Kommun.
  • 0503-35000

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Hjo