Hejnum-Bäl fiber Ek. förening

  • 769621-9034
  • Hejnum Rings 263
    624 38 Tingstäde
  • tillhandahåller medlemmarna nätanslutning för högkvalitativt bredband för data och telekommunikation.
  • 0498-32003
  • www.hbfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland