Harlösa fiber samfällighetsförening

  • 717916-5332
  • Ekvägen 4
    241 64 Harlösa
  • Harlösa Fiber Samfällighetsförening äger och driver sitt eget fibernät i Harlösa tätort.
  • 070-5670077
  • www.harlosafiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Eslöv, Lund