Haratången fiberförening Ek. förening

  • 769626-3669
  • Bollareslättvägen 21
    511 92 Örby
  • Fibernät i Haratången, Lindhult, Trantorp, Skutesjöv., Brättingstorp, Bollareslätt, Gullberg
  • 0000000000
  • www.haratangen.net
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Mark