Hannabads fiber Ek. förening

  • 769630-6898
  • Markaryd
  • Vi äger och förvaltar ett fiberoptisktnät i Markaryds och Örkelljunga kommun
  • 0705494962
  • https://hannabadsfiber.wordpress.com/
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Hallands län, Kronobergs län, Skåne län
  • Hässleholm, Laholm, Markaryd, Örkelljunga