Hammarens samfällighetsförening

  • 716406-5109
  • Gladiolvägen 39
    29150 Kristianstad
  • Samfälligheten S:14 med gemensamhetsanläggning GA:1 för fastigheterna: Hammar 139:1-139:39 , Kristianstads kommun.
  • 044214366
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Kristianstad