Hallsbergs kommun, Drift- och serviceförvaltningen

 • 212000-1926
 • Västra Storgatan 14 i Hallsberg
 • Drift och underhåll av gator, vägar, parker och offentliga platser.
  Bygglov, rivningslov, marklov, bostadsanpassning.
  Underhållet av gator, vägar, parker och offentliga platser.
 • 0582685153
 • El, Övrigt

Geografiskt område

 • Örebro län
 • Askersund, Hallsberg