Halla Sjonhem Viklau fiber Ek. förening

  • 769623-5071
  • Sjonhem Hällinge 352
    62244 Romakloster
  • Bredbandsfiber till medlemmarna i Halla Sjonhem och Viklau socken.
  • 0706060587
  • www.hsvfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland