GH fiber Ek. förening

  • 769630-3093
  • Hjälmsbergsvägen 64
    434 97 Kungsbacka
  • Ägare av fibernät i föreningens verksamhetsområde.
  • 0704579919
  • www.ghfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Hallands län
  • Kungsbacka