Eksta fiber Ek. förening

 • 769625-1276
 • Klintehamn Redovisning AB
  Donnersgatan 1C
  623 77 Klintehamn
 • Eksta Fiber ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband.
 • 0706494140
 • http://www.ekstafiber.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Gotlands län
 • Gotland