Dalhem fiber Ek. förening

  • 769624-8314
  • Dalhem Gandarve 165
    62256 Dalhem
  • Föreningen äger och driver ett fiberoptiskt nät i Dalhem, delar av Halla och Ganthem
  • 0703226964
  • www.dalhemfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland