Båratorps samfällighetsförening

  • 717912-3240
  • Fogdegårdsvägen 93
    434 98 Kungsbacka
  • Ledningsnät för vatten, avlopp och fiber.
  • 030017203
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Hallands län
  • Kungsbacka