Boberg-Dotetorp samfällighetsförening

  • 717919-0355
  • Harestorpsvägen 14
    43951 Åsa
  • Förvaltning av vatten, avlopp och fibernät med tillhörande fastighet.
  • www.bdvaf.nu
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Hallands län
  • Kungsbacka