Bergs fiber Ek. förening

  • 769629-0761
  • Binnebergsmo Lilla Fjället
    540 16 Timmersdala
  • Bergs Fiber bedriver ett bredbandsnät i Skövde och Mariestads kommuner
  • 0705499295
  • http://bergsfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Mariestad, Skara, Skövde