Akebäck fiber Ek. förening

 • 769623-3001
 • C/o Bernt Pettersson
  Akebäck Suderbys 160
  62192 Visby
 • Driver bredband via fiber i Akebäck samt delar av Roma och Follingbo
 • 0498261262
 • akebackfiber.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Gotlands län
 • Gotland