Drängsereds värmecentral Ek. förening

  • 763500-2111
  • c/o Pontus Berggren
    Gräsvägen 8A
    44836 FLODA
  • Produktion av fjärrvärme
  • Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Kulvert/tunnel/bergrum, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län, Örebro län
  • Askersund, Lerum