Sörböle By bredbandsförening Ek. förening

  • 769636-5035
  • Sörböle Umeå
  • Äger och förvaltar eget bredbandsnät ca 12 km sträckning exkl sträckor inne på tomter
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västerbottens län
  • Umeå