Hylliekillans Samfällighetsförening

  • 717915-4930
  • Självbindaregatan 3
    216 21 Malmö
  • Hylliekillans Samfällighetsförening äger och förvaltar fibernät samt levererar Internet och TV-tjänster till delägarna. Verksamhetsområde är Hyllieby i Malmö
  • www.hylliekillan.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Malmö