Frösö Park Fastighets AB

  • 556679-4177
  • Box 754, 851 22 Sundsvall
  • Fastighetsförvaltning
    Fastighetsägare
  • www.frosopark.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Gatubelysning, Park, Vatten, Värmeslingor, Övrigt

Geografiskt område

  • Jämtlands län
  • Östersund