Källstorps vatten, avlopp och fiber Ek. förening

  • 769626-4089
  • Majorsallén 42 F
  • Föreningen äger va-ledningar, köper vatten från kommunen och säljer till medlemmarna. På sikt kommer avlopp anslutas till kommunens nät. Fiberverksamhet har överlåtits till Lidköpings Bredband.
  • Avlopp, Dagvatten, Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Lidköping