Kättorp 2:8 Bommerstorpsvägen 6, Ronneby

  • 835600–1753
  • Bommerstorpsvägen 6
    37261 Ronneby
  • Ledning och avloppsinfiltration ägd av Ronneby Kättorp 2:8, Bommerstorpsvägen 6, Ronneby. De är förlagda utanför tomten i en bit f.d. enskild väg, återlämnad till 5 markägare av Vägför. 835600–1753.
  • Avlopp

Geografiskt område

  • Blekinge län
  • Ronneby