MAGNI Invest AB

  • 556762-4365
  • Munkatorps Gård, 53295 SKARA
  • Vi har ett vattenkraftverk med tillhörande ledningar.
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Park

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Skara