Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Linköping Jäppestad GA:1

  • 890928-1977
  • Ägare av Jäppestad 2:8, Jäppestad Västerbo 1, 58592 Linköping
  • Gemensamhetsanläggning för fastigheterna Linköping Jäppestad 2:6, 2:8-9 avseende Ren-, spill- och dagvattenledningar samt brunn och trekammarbrunn som är belägna inom fastigheten Jäppestad 2:5.
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten, Övrigt

Geografiskt område

  • Östergötlands län
  • Linköping