Lomma Kommun

  • 212000-1066
  • Hamngatan 3
    234 81 Lomma
  • Drift- och underhåll av offentlig belysning, Lomma kommun
  • https://lomma.se/
  • Gatubelysning

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp