Färnebo Varma AB

  • 556623-1451
  • Grönsinkav. 110,
    811 98 Österfärnebo
  • Bioeldad närvärmeanläggning med kulvertnät i delar av Österfärnebo centrum.
  • Fjärrvärme

Geografiskt område

  • Gävleborgs län
  • Sandviken