Ryda och Naums Bredband

  • 769622-6435
  • Vara Bengt-Månsgården, 534 96 Vara
  • Föreningen har till ändamål att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Övrigt

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Vara