Storsalidens samfällighetsförening

  • 717918-7831
  • Storsaliden 14
    439 93 ONSALA
  • Samordning och förvaltning av för fastigheterna kring Storsalidens (+1) gemensamma anläggningar.
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Hallands län
  • Kungsbacka