Töreboda Fiber AB

  • 559139-2237
  • Sankt Larsgatan 3
    58224 Linköping
  • Utbyggnad av FTTH i Töreboda. Töreboda Fiber AB kommer att äga och förvalta fibernätet.
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Mariestad, Skövde, Töreboda