Askerön/Säckebäck fiber Ek. förening

  • 769627-6562
  • Stora Askerön 689
    472 98 Askerön
  • Ägare av ett fiberledningsnät med området söder om Varekil, Orust, Stora Askerön och Lilla Askerön.
  • fiberforeningen.org
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Orust, Stenungsund, Tjörn