Torsnet AB

  • 556202-1575
  • Allfargatan 19
    38531 Torsås
  • Torsnet AB (före detta Torsås Fjärrvärme AB) är ett kommunägt företag som ansvarar för infrastruktur inom Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt utbyggnad av bredbandsnätet.
  • Avlopp, Dagvatten, Fjärrvärme, Vatten

Geografiskt område

  • Blekinge län, Kalmar län
  • Emmaboda, Kalmar, Karlskrona, Torsås