Avlopp Önum Mossbrott Ek. Förening

  • 769624-6532
  • Önum Annelund 2
  • Äger och förvaltar ett vatten och avloppsledingsnät med ett trettiotal medlemmar
  • Avlopp, Dagvatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Vara