Andreas Linnér (Borgholm Föra 6:18)

  • 711022-0000
  • Andreas Linnér
    Jutnabbevägen 15
    39236 Kalmar
  • Privatperson och ledningsägare gällande fastighet Borgholm Föra 6:18
  • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

  • Kalmar län
  • Borgholm