Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag

  • 556185-3499
  • Hyllstofta 6178
    264 93 Klippan
  • Insamling och behandling av avfall för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun
  • www.narab.se
  • Gas

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Klippan