Kungsbacka kommun- VA, bredband och gatubelysning

  • 212000-1256
  • Storgatan 37
    434 81 Kungsbacka
  • Kommunal verksamhet. Ansvarar för drift och underhåll av kommunens VA-nät, gatubelysning och bredband.
  • http://kungsbacka.openuniverse.se/kungsbackastadsnat/
  • Avlopp, Dagvatten, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Vatten

Geografiskt område

  • Hallands län, Västra Götalands län
  • Göteborg, Kungsbacka, Mark, Mölndal, Varberg