Höörs kommun, Gata - Park

  • 212000-1116
  • Södergatan 29
    24331 HÖÖR
  • Drift av kommunens gatumark och parkmark
  • https://www.hoor.se/
  • Gatubelysning, Park, Övrigt

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan