Hemmesdynge samfällighetsförening

  • 717919-0470
  • c/o Anita Andersson, Linehillsvägen 39-0, 23199 Klagstorp
  • VA anläggning som drivs som samfällighet
  • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Trelleborg