Q-Med AB

  • 556258-6882
  • Seminariegatan 21, 75228 Uppsala
  • Bolaget bedriver forskning, tillverkning, försäljning, samt kursverksamhet inom det medicinska & medicintekniska området och därmed förenlig verksamhet.
  • www.q-med.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Gatubelysning, Vatten, Värmeslingor

Geografiskt område

  • Uppsala län
  • Uppsala