Vidars fiber Ek. förening

 • 769624-3166
 • Vidars fiber
  c/o Anders Thelin
  Gatugård
  355 94 Vederslöv
 • Äger och förvaltar ett lokalt nät.
 • www.vidarsfiber.se
 • www.vidarsfiber.se
 • www.vidarsfiber.se
 • Avlopp, El, Gatubelysning, Vatten, Övrigt

Geografiskt område

 • Kronobergs län
 • Växjö