Lillebo Skogsbo fiber Ek. förening

  • 769638-7187
  • Lillebovägen 46, 44370 Gråbo
  • Vi ska bygga ett fibernät, ett s k byanät, med hjälp av samförläggning med kommunens energibolag samt söka bredbandsstöd för detsamma.
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Göteborg, Lerum