Bredband Asby Udde Ek. förening

  • 769637-6271
  • Box 1
    573 02 Ydre
  • Bygger ett eget fibernät som ska ansluta adresser inom verksamhetsområdet som är Asby Udde med omnejd.
  • https://www.bredband-au.se/
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Östergötlands län
  • Boxholm, Kinda, Ydre