Prässebo fiber Ek. för.

 • 769629-1173
 • c/o Johanna Thorsenius
  Hålbacka 201
  463 97 Prässebo
 • Vi äger och förvaltar ett fibernät i området runt Prässebo, Lilla Edets kommun.
 • www.prassebofiber.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Ale, Lilla Edet, Trollhättan